O NÁS

Spoločnosť PROPER Service SK, s.r.o. sa od roku 2010 zaoberá upratovacími a čistiacimi prácami a technickou správou nehnuteľností.

 

Cieľom spoločnosti PROPER Service SK, s.r.o. je poskytnúť klientovi komplexné služby súvisiace s prevádzkou a údržbou budovy a technických zariadení a tým pre klienta zabezpečiť optimalizáciu a efektívne riadenie prevádzkových nákladov.

Našim klientom zaručujeme profesionálny a flexibilný prístup a prispôsobenie sa ich konkrétnym požiadavkám.

Spoločnosť PROPER Service SK, s.r.o. je držiteľom medzinárodného certfifikátu kvality podľa normy ISO 9001:2008 (manažment kvality v poskytovaní upratovacích služieb).

UPRATOVACÍ SERVIS

Pri poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb sa opierame o skúsenosti manažmentu v oblasti tradičného čistenia a zameriavame sa najmä na upratovanie a čistenie interiérov i exteriérov priemyselno-logistických celkov a administratívno-obchodných budov.

 

Pre svojich klientov zabezpečujeme komplexný outsourcing upratovacích služieb – samotný výkon upratovacích prác, profesionálnu upratovaciu a čistiacu techniku, čistiace prostriedky i dodávku a pravidelné dopĺňanie spotrebného hygienického materiálu.

Spoločnosť PROPER Service SK, s.r.o. vyvíja maximálne úsilie na zabezpečenie primeraného pracovného prostredia pracovníkov a ich materiálno-technického zabezpečenia. Pracovníci upratovacieho servisu vykonávajú prácu v pracovnom odeve spoločnosti a pri výkone svojej náročnej činnosti používajú najmodernejšie technické prostriedky od renomovaných spoločností, zaoberajúcich sa vývojom a výrobou technických prostriedkov v oblasti čistenia interiérov i exteriérov, ako sú najmodernejšie upratovacie vozíky, vysávače, tepovače a podlahové automaty zn. TASKI a GANSOW. Dodávateľom čistiacich prostriedkov a náplní do hygienických zásobníkov sú spoločnosti BANCHEM Slovensko s.r.o., TORK s.r.o. a KATRIN Slovensko s.r.o.

Spoločnosť momentálne denne upratuje pre svojich klientov približne 104 000 m2 administratívnych, retailových, výrobných a skladových priestorov.

Pre každého klienta vypracujeme harmonogram upratovacích a čistiacich prác, ktorý presne reflektuje na typ a zaťaženie priestorov.

TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV

V oblasti technickej správy nehnuteľností ponúkame svojim potenciálnym klientom svoje služby v oblasti komplexnej správy priemyselno-logistických parkov, administratívno-obchodných budov, bytových jednotiek, hypermarketov i objektov štátnej správy a samosprávy.

 

Technická správa budov predstavuje:
– pravidelnú kontrolu, prevádzku a údržbu technických zariadení (kotolňa, vzduchotechnika/klimatizácia, elektrické zariadenia VN i NN, výťahy a eskalátory, zdvíhacie plošiny, požiarne hlásiče, čistička odpadových vôd resp. kanalizácia…)
– manažment servisu a revízií technických zariadení, vedenie prevádzkových kníh a poriadkov.
– kontrolu a evidenciu spotreby energií
– údržbu trávnatých porastov a údržbu trávnikov (kosenie, hnojenie, závlaha)
– zimnú a letnú údržbu vonkajších spevnených plôch (cesty, chodníky, parkoviská)
– bežné opravy (malé opravy elektro, výmena svetelných zdrojov, inštalatérske práce…)
– komplexné odpadové hospodárstvo a separácia odpadu
– služby BOZP a PO
– ekonomická správa pre bytové domy: vedenie samostatného účtovníctva, vedenie pasívneho účtu, rozúčtovanie energií, čerpanie fondu opráv (mesačne, štvrťročne), vyhotovenie mesačných zálohových predpisov, sledovanie úhrad a vymáhanie pohľadávok, ročné vyúčtovanie, poistenie nehnuteľnosti

Každý klient spoločnosti PROPER Service SK, s.r.o. má prideleného projektového manažéra – kontaktnú osobu na prijímanie požiadaviek, pripomienok a otázok.

Spoločnosť momentálne spravuje pre svojich klientov vyše 24 000 m2 plôch.

KONTAKT

office@properservice.sk

+421 948 150 625

Pezinská 37, 901 01 Malacky

REFERENCIE

proper_referencie_new

Back to Top